fbpx

Sorø

Pigepotentiale coach i Soroe Jette Nielsen

Katrine Mauritsson er Pigepotentiale coach i Sorø

Jeg er uddannet familieterapeut fra Systemisk Institut for Familieterapi i 2011. En uddannelse der tager afsæt i den systemiske og narrative metode. Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening, hvilket er en garant for jeg har taget en faglig velfunderet uddannelse.

Helt oprindelig er jeg uddannet pædagog og har derigennem arbejdet rigtig mange år med døgnanbragte børn, unge og deres familier.

Jeg har haft utallige samtaler gennem årene. Samtaler som spænder lige fra veninde problemer til samtaler om ikke at ville være i livet mere. Mit erfaringsgrundlag for samtaleemner er derfor meget bredt.

I 2007 blev jeg uddannet coach gennem Mindrunner, en uddannelse der tager afsæt i Sofia Mannings metode.

Jeg har særligt brugt coaching gennem de år jeg var praktikvejleder for nye pædagogstuderene, og har altid spørgerteknikkerne liggende i baghovedet, når jeg har samtaler.

Jeg har siden 2017 haft min egen virksomhed. Her har jeg arbejdet som ekstern konsulent for forskellige andre virksomheder blandt andet vedr. skoleværing, angst, autisme og ADHD problematikker.

Det er vigtigt for mig hele tiden at være faglig opdateret. Jeg tager derfor løbende nye kurser, læser fagbøger og modtager supervision.

Her kan du skrive direkte til Katrine

”Vær dig selv, alle andre er alligevel optaget”.

Coach i Sorø

Jeg synes, jeg har oplevet en stigende tendens til at unge mistrives, rigtig mange fortæller mig at de føler sig forkerte, at de ikke føler de passer ind enten i deres egen familie, eller i deres vennegrupper.

Jeg vil derfor rigtig gerne støtte unge mennesker til at opdage at det er ok at være lige præcis som de er. Give dem nogle redskaber der gør at de kan bevæge sig ind i voksenlivet med en større tillid til hvem de er og hvad de ønsker sig af livet.

Personligt holder jeg rigtig meget af ordsproget:

”Vær dig selv, alle andre er alligevel optaget”.

Et ordsprog der på sin vis siger sig selv, men som er så uendelig svær at efterleve.

Jeg har gennem mit mangeårige arbejde med unge erfaret at det er relationen der er den bærende kraft. En relation skabes gennem tillid og en autentisk kontakt, hvilket jeg lægger meget energi i at skabe som en opstart.

Det er særlig vigtigt for mig at de unge føler sig set, hørt, mødt og forstået når de går ud af mit lokale efter en session.

Sessionerne kommer til at foregå i mit private hjem i Pedersborg Sorø. Her har jeg et lille hyggelig rum, hvor vi uden at blive forstyrret kan tale sammen.

Jeg har også mulighed for evt. at komme hjem til dig, eller tilbyde samtaler online, hvis det føles mere trygt.

Gratis afklarende samtale

Du er altid velkommen til at booke en gratis 30 min afklarende samtale inden opstart af et forløb.

Mere om Katrine

Privat er jeg gift med Michael. Vi har sammen 2 drenge (en teenager og en pre-teenager). Jeg bor i Sorø og har boet her gennem de sidste mange år.

Der er mulighed for at læse mere om mig inden på min hjemmeside www.katrinemauritsson.dk

Mail til Katrine

15 + 11 =