Gentofte

Marlene Back er pigepotentialecoach i Gentofte

Jeg er Marlene og har 20-års solid erfaring i at afholde samtaler med unge og deres forældre. Først  som uddannet folkeskole, kontakt- og trivselslærer og nu som selvstændig børne-, unge- og forældrecoach.

Jeg er uddannet life- og businesscoach og har efterfølgende specialiseret mig i- og  afsluttet mit mastermodul som børne- og ungecoach hos Sofia Manning i 2020. 

Her kan du skrive direkte til Marlene

Coach i Gentofte

Min passion er at skabe trivsel, styrke de unges selvværd og refleksionsevne, lære dem at  acceptere hele det menneske de er og stå ved sig selv. Jeg brænder i særlig grad for at understøtte  identitetsdannelsesprocessen fra barn til voksen og afdække de uopdagede ressourcer og  potentialer, der ligger i den udviklingsproces. 

Som coach skaber jeg et fortroligt, åbent og tillidsfuldt rum, hvor du er i centrum og på empatisk  vis bliver mødt, set og hørt som den, du er – uden dom. Jeg etablerer kontakt og lærer børn og  unge at opbygge et emotionelt sprog, der indefra og ud sætter ord på, hvordan det føles at være  dem. Når børn mestrer ”følelsessproget” betyder det, at de kan mærke, registrere og komme i  kontakt med sig selv og deres behov og lære at handle hensigtsmæssigt i forhold hertil.

Gratis afklarende samtale

Du er altid velkommen til at booke en gratis 30 min afklarende samtale inden opstart af et forløb.

Mere om Marlene

Jeg arbejder professionelt og afstemmer og vurderer løbende, hvilke faglige kompetencer,  værktøjer og metoder, der er hensigtsmæssige at bringe i spil. Jeg er ambitiøs og sikrer mig på  grundig og systematisk vis, at vi kommer gennem alle de faktorer og faser, der tilsammen er en  forudsætning for at skabe den forandring I ønsker.

Når jeg arbejder professionelt med unge og jer forældre og dykker ned i – og tager hånd om de  udfordringer, der er forbundet med at være ung og forælder i dag, giver det mit arbejdsliv stor  glæde og mening.  

Jeg glæder mig til at tale med dig! 

 

Her kan du skrive til Marlene i Gentofte

3 + 12 =